alexia pihl

Jag tycker om att rita och designa koncept, ganska kul att göra grafik också!

Rubrik

Här fördjupar du din introduktion

Rubrik

Här avrundar du

Rubrik

Här länkar du till dina spelprojekt. Du kan ta bort den här textmodulen och till exempel ha bara bilder här, när du fått ihop lite fler projekt.