Kikis delivery service… the GAME

Idè

Spela som Kiki i ett 2D spel. Välj din egen story genom dialogval och alternativa vägar. 

Vill ni testa spelet så finns det tillgängligt på table top via den här länken: (insert link)